Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Relés i interruptors de seguretat

Components per a pupitres bimanuales: s'utilitzen en màquines i plantes amb zones de risc

Fotografia de Components per a pupitres bimanuales
Les pupitres de comandament bimanuales (ZHS) s'utilitzen en màquines i plantes amb zones de risc i obliguen a l'operador a usar ambdues mans per realitzar instruccions de comandament que impliquin un moviment perillós.

Són dispositius protectors que requereixen l'ús de dues mans com a mínim per al seu control, evitant així que l'operari tingui les mans a la zona perillosa, ja que necessitarà ambdues en el panell de comandament per iniciar el funcionament de la màquina o planta en qüestió i mantenir-ho fins que cessi el perill.

Les pupitres de comandament bimanuales s'utilitzen preferentment com a dispositius protectors en operacions d'inicialització i execució d'un sol moviment prop d'àrees de risc, així com en tasques d'introducció i retirada manual de materials en zones perilloses.