Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Accesorios para Elevación y Transporte, S.A. (ELYTRA) - Juntes rotatives, preses de corrent i col·lectors

Elytra

Col·lectors elèctrics: una extensa gamma per a cada necessitat

Fotografia de Col·lectors elèctrics
La gamma de col·lectors elèctrics d'Elytra inclou des de models per a baixa tensió fins a models composts que combinen diferents característiques.

Les sèries disponibles de col·lectors són:

- tipus P: de baixa tensió (690 V), amb una freqüència de 50-60 Hz i una velocitat de 0 a 100 rpm. Segons cada model tenen de 4 a 6 anells màxim i una secció màxima del conductor d'entre 10 i 300 mm2, amb opció a una versió de 2x300 mm2 de secció o altres models baix comanda.

- tipus H, per a alta tensió. Són els que equipen les instal·lacions utilizadoras de tensions fins a 24 KV.

- tipus C, de control, petita potència i petits senyals. Amb una potència de 500 V, freqüència de 50-60 Hz i velocitat de 0 a 100 rpm, són models que varien de 2 anells més terra a 72 anells més terra. La secció màxima del conductor és de 2,5 mm2 en tots els casos.

- mixts P/C, amb potència d'entre 690-500 V, freqüència de 50-60 Hz i velocitat de 0 a 100 rpm. El nombre d'anells varia entre 48 i 72, segons el model, tots amb el mateix diàmetre i amb l'opció d'adaptar fins a 15 anells més.

- compostos, combinen les característiques dels models anteriors. La seva potència és de 690-500 V, la freqüència de 50-60 Hz i la velocitat és de 0 a 100 rpm. Estan disponibles en diferents diàmetres, amb opció a demanar mesures especials. A més, Elytra realitza col·lectors de múltiples escales, com per exemple de 400/180/80 sota comanda.

Opcionalment poden anar equipats amb anells platejats o de paladium. Permeten la transmissió de senyals analògics; d'àudio, vídeo o de captadors; i informàtiques. Treballen amb una tecnologia que permet nombroses combinacions en funció de cada necessitat.