Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Plaques de pissarra

Rojo Silicia

Cobertes de pissarra vermelles: aspecte: vermellosos/verdosos/ocres

Fotografia de Cobertes de pissarra vermelles
- Família: pissarra.

- Aplicacions: per a cobertes.

- Peces de 30 x 20 cm.

Assajos:

- Determinació de la densitat aparent UNE-EN 1936:1999 2.640 kg/m3

- Determinació de la resistència al lliscament UNE-EN 14231:2004 73/56

- Determinació de la resistència a la flexió UNE-EN 12372:1999 42.75 MPa

- DB SUA 1: Classe 3.