Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Iguazuri, S.L. - Altres estructures i forjats

Alutitan

Cimbras: vàlides per a altures entre 0,8 i 16 m

Les cimbras Alutitan, ofertes per Iguazuri, compostes per molt pocs elements, són adaptables a sòls amb gran inclinació i a graons.

La claveguera d'1,2 m de longitud permet passar sota bigues penjades sense desmuntar l'encofrat.

Aquest model absorbeix les càrregues complint les més severes exigències arquitectòniques i és manejable per un sol home, podent muntar-se prèviament sense grua.

Els bastidors Alu i les plataformes Kombi es van muntant al mateix temps que la cimbra; així les altures són graduals i l'encofrat està sempre a l'abast de la mà.

Per a un mateix cant de llosa, la cimbra Alutitan necessita el 85% menys de components que una cimbra tradicional i és vàlida per a altures entre 0,8 i 16 m.