Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Geze Iberia, S.R.L.U. - Tancaportes

GEZE TS 4000

Cierrapuertas aeri de pinyó i cremallera: amb amortiment d'obertura

Fotografia de Cierrapuertas aeri de pinyó i cremallera
En els cierrapuertas aeris TS 4000 la força de tancament es regula frontalment. L'amortiment d'obertura així com la velocitat de tancament termoestabilizada amb indicador òptic de la força són igualment regulables.

Característiques del producte:

- Cierrapuertas TS 4000 amb braç per a portes amb un ample de fulla de 1400 mm o 1600 mm

- Regulació contínua de la força de tancament EN 1-6 o EN 5-7

- Cop final regulable mitjançant el braç i la velocitat de tancament

- Amortiment d'obertura integrada i indicador òptic de la força de tancament

- Per a portes batents amb les frontisses a la dreta o a l'esquerra sense necessitat de readaptació

- Per a portes tallafocs i cortahumos (amb placa de muntatge)

- Opcional: àrea de retenció fins a 150º (mitjançant dispositiu de retenció en braç) i retard de tancament de regulació frontal de fins a 30 segons (TS 4000 S)