Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Geze Iberia, S.R.L.U. - Tancaportes

GEZE TS 5000 R

Cierrapuertas aeri: amb detector de fum integrat

Fotografia de Cierrapuertas aeri
Aquest cierrapuertas aeri amb retenció electromecànica i detector de fum integrat està homologat per al muntatge en portes tallafocs i cortahumos d'una fulla. En cas d'incendi el detector de fum reacciona i la porta es tanca automàticament.

Característiques del producte:

- Cierrapuertas TS 5000 R amb guia lliscant d'altura reduïda (30mm) (230 V AC)

- Detector de fum integrat, indicador de contaminació i adaptació del llindar d'alarma

- Per a portes amb un ample de fulla de fins a 1400 mm

- Força de tancament regulable EN 2-6

- Per a portes batents amb les frontisses a la dreta o a l'esquerra sense necessitat de readaptació

- Per a portes tallafoc i cortahumo (amb placa de muntatge)

- Cop final hidràulic i velocitat de tancament ajustables

- Amortiment d'obertura integrada i indicador òptic de la força de tancament

- Retenció electromecànica en la guia lliscant, àrea de retenció 80º- 130º

- Detector de fum i font d'alimentació integrats en la guia lliscant, es poden connectar detectors de fum addicionals, subministrament de corrent tensió d'alimentació 230 V

- Totes les funcions regulables frontalment