Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Schmersal Ibérica, S.L. - Catifes industrials

Schmersal SMS 4 y SMS 5

Catifes de seguretat: robustes i d'ús flexible

Fotografia de Catifes de seguretat
Schmersal ofereix catifes de seguretat que es caracteritzen per tenir una construcció extremadament robusta, dissenyo modular i alta resistència contra àcids, lleixius, olis i gasolina. Amb el seu cicle de vida d'1,5 milions d'operacions clarament excedeixen els requeriments de l'estàndard de producte.?cipio operatiu d'aquests dispositius tàctils és molt simple: si una persona trepitja en la catifa el relé de seguretat connectat a la catifa per al moviment perillós de la màquina. D'aquesta forma, la zona de perill en plantes de tractament de fusta, plataformes elevadores o plantes d'estampació poden ser assegurades eficientment.%ales catifes poden ser connectades en sèrie. Com les hi ha en diferents dimensions, és possible protegir àrees irregulars.%aSchmersal ofereix 2 models de catifes. La seriï SMS 4 es fixa en el sòl a través de perfils i cantoneres individuals d'alumini. Aquests aluminis serveixen com a protecció de les cantonades de la mateixa catifa. ?erie SMS 5 un perfil de poliuretà està directament modelat en la part activa de la catifa.?eries compleixen amb els requeriments de la normativa EN 1760-1 i són aptes fins a CC 3 segons EN 954-1 o PLd segons ISO/EN 13849. Schmersal ofereix el relé de seguretat SRB 301 HC/R per al monitoratge de les catifes.