Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Knauf España - Canals i reixetes de drenatge

U y J

Canales: utilitzats com a perfils perimetrals

Fotografia de Canales
Utilitzats com a perfils perimetrals per al muntatge de sistemes de placa de guix laminat, placa de guix amb fibra, o placa de ciment Aquapanel, com a estructura per alinear l'estructura portante (muntants, mestres, etc).