Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra Lupus

Calcàries: per aplacat exterior, interior, solado interior i exterior, paviment públic i rodat

Fotografia de Calcàries
- Família: calcària.

- Aspecte: negre.

- Terminacions: textura natural, cort de disc, apomazada i llamborda.

- Aplicacions: revestiments, decoració, paisatgisme, solados i sanitaris.

- Característiques tècniques:

- Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

- Aplicació: aplacat interior, aplacat exterior, solado interior, solado exterior, paviment públic i paviment rodat.