Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Persianas Persax, S.A - Caixes de persiana

Sistema tradicional

Calaixos per a persianes: permeten obtenir grans nivells d'aïllament

Fotografia de Calaixos per a persianes
El sistema tradicional, no requereix calaix com a tal, doncs els components i el teixit de la persiana es registren en el mur (calaix registro d'obra). Suposa per tant major obra, realitzant un buit en el mur per al registre de la persiana.? es requereix la col·locació d'algun tipus de tapa a l'interior de l'habitatge per accedir al mecanisme per a tasques de manteniment i reparacions.%aPermite obtenir grans nivells d'aïllament.