Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Makuiland Group - Altres articles de seguretat

Latch Tight

Caixes d'emmagatzematge de claus: per a bloqueig grupal

Fotografia de Caixes d'emmagatzematge de claus
Els dispositius d'emmagatzematge reben les claus per bloquejar eficaçment equips grans. Per assegurar cada punt de bloqueig en un equip amb només un cadenat designat és necessari saber que conserva les claus col·locant-les en la caixa de bloqueig i que cada empleat autoritzat posa un cadenat personal de seguretat en la caixa, llevant-ho solament en acabar el seu treball.

La funció exclusiva de Latch Tight assegura que les claus no quedin accessibles fins que es llevi l'últim cadenat. A més, té una aplicació doble: muntatge en la paret o portàtil. L'emmagatzematge integrat organitza fins a 12 claus o centenars de claus a orri. Es pot trobar en color vermell o groc.