Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra Besugo

Basalt: per aplacat exterior, interior, solado interior i exterior, paviment públic i rodat

Fotografia de Basalt
El basalt Besuc és ideal para aplacat exterior, interior, solado interior i exterior, paviment públic i rodat.

- Família: basalt.

- Aspecte: negre grisenc.

- Terminacions: Cort de disc, apomazada, abujardada i llamborda.

- Característiques tècniques:

Assajos i valors.

- Determinació de la densitat aparent UNE-EN 1936:1999 3.000 kg/m3

- Determinació de la resistència a la compressió UNE-EN 1926:2007 209,7 MPa

- Determinació de la resistència a la flexió UNE-EN 12372:1999 28,2 MPa

- Determinació de l'absorció d'aigua UNE-EN 13755:2008 0,09%

- Determinació de la resistència al lliscament UNE-EN 14231:2004 87/60

- Aplicacions: revestiments, cobertes, decoració, parament, paisatgisme, paviment públic, solados i sanitaris.

- Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

- Aplicació: aplacat interior, aplacat exterior, solado interior, solado exterior, paviment públic i paviment rodat.