Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Accesorios para Elevación y Transporte, S.A. (ELYTRA) - Canalitzacions elèctriques i canonades

Conductix Wampfler Hevi Bar II / III

Barres conductores: disponibles amb l'opcion “Dura-Coat” de protecció contra la corrosió

Fotografia de Barres conductores
Les barres conductores Hevi Bar II/III són la solució per al transport mitjançant riel favorita per a l'electrificació de grans grues i maquinària de maneig de material, usada en fàbriques i altres aplicacions demandants. Disponible amb l'opció “Dura-Coat” de protecció contra la corrosió. Rang d'amperaje: 500 A, 700 A, 1000 A, 1500 A a 600 V màxim. Velocitat màxima: 200 ft/min.