Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Geze Iberia, S.R.L.U. - Automatismes i motoritzacions per a portes

GEZE Slimdrive EMD

Automatismes electromecànics: per a portes d'una i dues fulles

Fotografia de Automatismes electromecànics
La sèrie Slimdrive inclou també l'automatisme per a porta batent de 7 cm. Com tots els automatismes Slimdrive es caracteritza per una reduïda altura de construcció de tan sols 7 cm i una clara línia de disseny. Els automatismes Slimdrive són especialment adequats per a la seva ocupació en perfils prims i en espais reduïts. Ofereixen una gran llibertat de disseny: es poden dur a terme solucions específiques per a cada projecte.

El Slimdrive EMD/EMD-F: Automatisme electromecànic silenciós amb una altura de construcció de només 7 cm per a portes batents d'una fulla. Per a portes interiors i exteriors que també han de tancar correctament sense corrent.

El Slimdrive EMD F-IS: Automatisme electromecànic silenciós amb una altura de construcció de només 7 cm per a portes batents de dues fulles amb regulació de seqüència de tancament integrada. Per a portes interiors i exteriors que també han de tancar correctament sense corrent.

El Slimdrive EMD Invers: Automatisme electromecànic silenciós amb una altura de construcció de només 7 cm per a portes batents d'una i dues fulles. Funcionalitat inversa, p. ex., per a l'ocupació en vies d'emergència i rescat i també per a extracció de fum i calor.