Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Geze Iberia, S.R.L.U. - Automatismes i motoritzacions per a portes

GEZE Slimdrive SF / SF-FR

Automatisme per a porta plegable: per a espais reduïts amb ampli ample de pas lliure

Fotografia de Automatisme per a porta plegable
Automatisme per a porta plegable Slimdrive SF, òptim per a llocs on es disposa de poc espai i quan és necessari disposar del màxim ample de pas lliure.

Característiques del producte:

- Elegant disseny de l'automatisme amb només 7 cm d'altura per a una integració perfecta i reequipamiento també en les façanes de vidre més primes.

- Sistema de portes de reduïdes dimensions per a llocs d'escàs espai.

- Control digital intel·ligent (Categoria 2 segons DIN EN 954-1): autoaprenentatge, confort òptim mitjançant l'adaptació automàtica del comportament de la porta a la freqüència de pas,c onectable i integrable en els sistemes de gestió de les instal·lacions tècniques per a edificis a través de CA-Bus, reconeixement de fallades i registre independent, possibilitats d'ajust per a tots els paràmetres de moviment de la porta.

- Automatisme de corrent continu molt silenciós amb un motor de baix desgast i sense manteniment.

- Bateria integrada per a obertura i tancament d'emergència en cas de tall de corrent.

- Font d'alimentació robusta amb interruptor principal per a tots els pols integrat i protecció per fusible.

- Certificat segons DIN 18650.