Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores - Assecadors d'aire

Atlas Copco MD

Assecadors d'adsorció: aire sec de qualitat

Fotografia de Assecadors d'adsorció
De la mateixa manera que l'aplicació necessita aire de qualitat que provingui d'un chttp://productpagesct.atlascopco.com/images/spacer.gifompresor d'aire exempt d'oli, també requereix que l'aire estigui sec. Per a un producte final de qualitat i un procés de producció fiable, Atles Copco ofereix la gamma exclusiva d'assecadors d'adsorció MD, dissenyats especialment per treballar amb els compressors Z exempts d'oli.

Posseeix nombrosos avantatges: un assecador respectuós amb el medi ambient i eficient en costos, no utilitza freón ni CFC, usa només 0,12 kW, sense pèrdues d'aire comprimit, funcionament silenciós.

Conté una unitat compacta amb requisits mínims d'espai, una protecció completa contra la corrosió de l'assecador, unes versions refrigerades per aigua i per aire.

El funcionament és totalment automàtic. Es lliura complet, amb tots els tubs i connexions necessaris. Assecat continu, regeneració utilitzant la calor de compressió. Baixos punts de rosada: des de -20 °C a –40 °C. Aire sec, net i sense oli. Un procés de producció fiable

És de fàcil instal·lació, se subministra complet amb els tubs per reduir els costos, sense pèrdua d'aire comprimit, condensat d'aire exempt d'oli, protecció de la xarxa d'aire comprimit