Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Natur Piedra - Pizarrerías Bernardos, S.L. - Paviments i revestiments de pedra natural, artificial i terratzo

Natur piedra Duraton

Areniscas de color ocre/groc/daurat: per aplacat exterior, interior, solado interior i exterior, paviment públic i rodat

Fotografia de Areniscas de color ocre/groc/daurat
- Família: arenisca.

- Aspecte: ocre/groc/daurat

- Terminacions: textura natural.

- Aplicacions: revestiments, cobertes, decoració, paviment públic i solados.

- Característiques tècniques:

- Dimensions: 30x30, 60x30 i 60x40 cm.

- Aplicació: aplacat interior, aplacat exterior, solado interior, solado exterior, paviment públic i paviment rodat.