Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Hecapo, S.A.(Grupo Heca) - Ràcords

Accessoris per a refrigeració: de coure i racorería de llautó

Fotografia de Accessoris per a refrigeració
Hecapo S.A disposa d'una àmplia gamma d'accessoris de coure i racorería de llautó per a refrigeració.

Dins de la racorería de llautó, es troben els següents models: rosques frigorífiques, rosques frigorífiques reduïdes, unions SAE-M, unions SAE-H, taps SAE-M, taps SAE-M, taps SAE-H, acoblaments SAE-M / GAS-M, reduccions SAE-M, reduccions SAE-M/SAE-H, reduccions SAE-M/Gas-H, entre uns altres.

Alguns dels accessoris de coure per a refrigeració són: maniguet unió H-H 270CU, maniguet reducció H-H 240CU, tap H 301CU, corba 180 °CU, corba de 45° M-H 40CU, Et recta H-H-H 130CU, sifó de soldar, filtres deshidratadores amb nucli sòlid, filtres petita capacitat i compensador de pressió.