Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Pramac Ibérica, S.A.U. - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Pramac Ibérica, S.A.U.
Mario Campinoti, 1 - Parque Empresarial Polaris World
30591 Balsicas (Murcia) Espanya
☎:  +34‑‑968579112  
🖷:  +34‑‑968579321
w:  www.pramac.com
Fabricant de grups electógenos

Es mostrar la zona aproximada en la que l'empresa està ubicada.

Presentación
Pramac Ibérica, S.A.U.

El grup Pramac representa una sòlida realitat industrial, des de la producció fins a la comercialització.
Opera en més de 180 països, a través d'una xarxa de distribució composta per 17 filials comercials i 4 instal·lacions productives.
La seva forta presència internacional s'ha consolidat en els sectors dels grups electrògens i de la manutenció d'interior, gràcies a un creixement agressiu que li ha permès aconseguir els mercats més diversificats i exigents.
PRAMAC és una empresa jove i dinàmica, però amb fortes arrels, alimentades per la seva gran experiència. Aquesta experiència obtinguda de la fusió de diferents realitats productives, li ha portat a enfocar tots els seus esforços cap a un únic objectiu: oferir les millors solucions als nostres clients.
Del treball en equip, la flexibilitat operativa, dóna com resultat una presència comercial i productiva global.
De l'estreta relació amb l'esport i els seus valors, PRAMAC ha desenvolupat una nova estructura comercial, que li ha permès respondre de la millor manera a les necessitats de cada mercat.
En el sector de la producció d'energia elèctrica, els generadors PRAMAC introdueixen al mercat més d'1.300.000 kVA cada any, repartits en una gamma que va d'1 a 2.600 kVA de potència, oferint solucions per a cada exigència:
Energia on no arriba la xarxa elèctrica
Energia ininterrompuda on la xarxa no pot deixar de funcionar
Energia per al treball
Energia per al temps lliure
Al mateix temps, PRAMAC ofereix una línia professional de màquines com hidrolimpiadoras, motosoldadoras, motobombas, grups amb presa de força per a tractor i sistemes per a la manutenció, garantint les màximes prestacions i una elevada fiabilitat.
En el sector de la manutenció PRAMAC produeix una gamma completa de Transpaletas i Apiladores, tant manuals com a electrònics, oferint també un servei de personalització (Solucions Especials) per adaptar els diferents productes a les exigències de cada aplicació.
La gran experiència del grup Pramac i la seva filosofia d'empresa, es concentren també en la participació des del 2002 al campionat mundial de MotoGP: dinamisme, passió, treball d'equip constitueixen una elecció estratègica de l'empresa i de l'equip de MotoGP PRAMAC-D’ANTIN.