Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Construtec - IFEMA - Feria de Madrid - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Construtec - IFEMA - Feria de Madrid
Parque Ferial Juan Carlos I
28042 Madrid Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑902221515   +34‑‑917225807  
🖷:  +34‑‑917225793
w:  www.construtec.ifema.es
Organització firal

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación

Saló de la Construcció - Construtec

Sectors:
- Aparells de mesura i precisió
- Serralleria i metalistería en construcció
- Xemeneies i Accessoris
- Elements per a murs, estructures, forjats i cobertes
- Elevació i transporti
- Impermeabilització, aïllament i pintures
- Informàtica i domòtica aplicada a la construcció
- Fusta en construcció
- Maquinària de Construcció i Obres Públiques
- Maquinària i equips de protecció i seguretat en obra
- Paviments i revestiments
- Rehabilitació i restauració
- Prefabricats i construcció industrialitzada
- Instal·lacions d'aigua, gas, evacuació i tractament
- Sanitaris, aixeteria, accessoris i mobiliari de bany
- Serveis per a l'edificació i habitatge (aigua, electricitat, gas, telecomunicacions, etc.)

Perfil del Visitant:
- Arquitectes
- Aparelladors i Arquitectes Tècnics
- Enginyers de Camins, Canales i Ports
- Enginyers Industrials
- Constructors
- Promotors
- Almacenistas / Distribuïdors
- Decoradors
- Instal·ladors
- Delineants
- Administradors de Finques
- Estudiants d'Arquitectura, Enginyeria i Arquitectura Tècnica
- Enginyers Tècnics d'Obres Públiques
- Enginyers Tècnics Industrials
- Responsables de l'Administració Pública, etc.

COMERCIALITZA: ISG, INTERNATIONAL SERVICES GROUPS, S.R.L.
C/ Princesa, 3 - Dupl. - Planta 13. Oficina 1311
28008 Madrid - Espanya
Tel.: (34) 91 292 01 91 - Fax: 91 292 00 81
Director Adjunt: D. Jose Mª Fernández

CONTACTA AMB EL SALÓ
Director: D. Santiago Quiroga
Coordinadora: Sra. María José Moral
Secretària: Sra. Gori Gómez

LÍNIA IFEMA
Infoifema: 902 22 15 15
Expositors: 902 22 16 16
Internacional: (+34) 91 722 30 00
Fax Servifema: (+34) 91 722 57 95