Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Himoinsa, S.L. - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Himoinsa, S.L.
Ctra. de Murcia - San Javier, km 23,600
30730 San Javier (Murcia) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑968191128  
🖷:  +34‑‑968191217
w:  www.himoinsa.com
Fabricant de grups electrògens, torres d'il·luminació, quadres de control, electrònica

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación
Himoinsa, S.L.

Himoinsa és una empresa fundada en 1982, capdavantera en la generació d'energia i com a fabricant de grups electrògens, torres d'il·luminació, quadres de control i electrònica.
Establerta a nivell mundial a través d'una àmplia xarxa de distribució i servei tècnic internacional, pot garantir els seus serveis en qualsevol part del món.
Està present en més de 100 països dels 5 continents.
La filosofia de l'empresa es basa a aconseguir solucions innovadores que satisfacin les exigències de funcionalitat, qualitat, fiabilitat i seguretat.
Prova d'això és la contínua inversió de l'empresa en mitjans humans i materials per aconseguir optimitzar els processos productius i desenvolupar nous productes. El seu modern laboratori treballa en la creació de prototips i estudia i perfecciona les línies ja existents.
Actualment Himoinsa compta amb més de 65.000 m2 d'instal·lacions, dividides en tres centres de producció: un centre de tractament de xapa i processos de mecanitzat; un centre de recerca i desenvolupament de components; i un centre d'assemblatge final.
Distribució per a Espanya i Portugal de motors FPT (Iveco).