Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores - Dades de contacte

Ubicación y datos de contacto
Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores
Av. José Garate, 3
28820 Coslada (Madrid) Espanya

Cómo llegar

☎:  +34‑‑916279100  
🖷:  +34‑‑916713116
w:  www.atlascopco.es
Fabricant

NOTA: Encara que hem fet esforços raonables per comprovar la correció de la ubicació de l'empresa/entitat, no podem garantir-la al 100%

Presentación
Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores

Atles Copco és un proveïdor capdavanter mundial de solucions de productivitat industrial.

Els productes i serveis comprenen des d'equips d'aire i gas comprimit, generadors, equips de construcció i mineria, eines industrials i sistemes de muntatge, fins al corresponent servei postvenda i lloguer de maquinària.

En estreta col·laboració amb els clients i socis comercials, i amb més de 130 anys d'experiència, Atles Copco innova per oferir una productivitat de primer nivell.