Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Válvulas y Conexiones Ibérica, S.L.U. (Swagelok) - Fitxes de producte

Altres accessoris per a canonades

Altres components

Altres filtres

Altres serveis

Altres vàlvules

Aparells per prendre mostres

Blocs distribuïdors

Brides

Cabalímetres d'àrea variable

Cabalímetres especials

Canonades i accessoris d'acer

Canonades i accessoris de coure i llautó

Canonades i accessoris de plàstic

Colzes

Detectors de fugues de gasos

Elements filtrants

Endolls ràpids per a aixetes

Equips de mesura i control diversos

Equips portàtils de soldadura

Filtres de malla

Manòmetres analògics

Productes diversos de ferreteria

Ràcords

Reguladors de pressió

Talla tubs

Termòmetres especials

Transductors elèctrics multiparamétrics (intensitat, tensió, potència, potència aparent,armònics ...)

Tubs i mànegues flexibles

Vàlvules d'agulla

Vàlvules de bola

Vàlvules de membrana o diafragma

Vàlvules de purga

Vàlvules de retenció

Vàlvules de seguretat

Vàlvules reductores de pressió

*