Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Safework Soluciones Integrales de Seguridad, S.L. - Fitxes de producte

Comandaments, palanques i pedals

Controladors i mòduls de seguretat per a màquines

Cortines i barreres de seguretat, escàners de seguretat

Dispositius de seguretat per a portes

Enginyeria i consultoria per a la indústria del metall

Interruptors d'emergència (dispositius de parada d'emergència)

Interruptors, polsadors, selectors i pilots

Mòduls de comunicacions i I/S per a autòmats programables

Proteccions físiques per a maquinària

Proteccions sensibles de seguretat

Relés i interruptors de seguretat

Senyalització industrial

Software per a seguretat, supervisió, SCADA, HMI i monitoratge

Temporitzadors, interruptors horaris i relés temporitzadors