Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Speed Door España, S.L.U. (SDE) - Plataformes elevadores

MT

Taula elevadora: utilitzades en gairebé qualsevol aplicació industrial

Fotografia de Taula elevadora
Les taules elevadora de Speed Door estan generalment encastades al nivell del sòl. Les taules permeten el trasllat de les mercaderies des del magatzem fins a tot tipus de vehicles, o des d'un moll cap al pati dels camions. %ala col·locació s'efectua des d'un dels dos botons del quadre elèctric. %aMuy sòlides les taules Speed Door poden ser utilitzades en gairebé qualsevol aplicació industrial de navegació. La plataforma està fabricada de xapa llisa i serà reforçada segons la càrrega. La carrera de 800 a 1.600 mm segons els models, s'efectua gràcies a dos jocs de tisores de gran obertura. Dos cilindres permeten el moviment, quatre rodes guien a la taula a la pujada i la baixada. La bancada inferior permet la fixació al sòl. %aSpeed door españa, s.l. equipa a totes les seves taules amb els elements següents: quadre de maniobra en 24 V, comandament per pulsació mantinguda, suports de seguretat, vàlvula paracaigudes situada a peu del cilindre i marc de protecció en tot el contorn de la taula.