Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Speed Door España, S.L.U. (SDE) - Molles de càrrega

SDE Box

Rampa anivelladora: de càrrega electro hidràulica

Fotografia de Rampa anivelladora
Speed Door compta amb la rampa anivelladora de càrrega electrohidràulica amb bastiment integrat i base d'una sola peça.

El seu principal avantatge és el seu estalvi de costos en obra civil ja que es encofrats directament a la solera de l'obra evitant així la construcció de la fossa tradicional.

Pot servir-sense o amb trapa per a camions amb plataforma hidràulica. Estructura de base en bigues IPN d'alta resistència i superfície en xapa llagrimada invertida.