Doing business in Spain? Interempresas Media is the key

Speed Door España, S.L.U. (SDE) -

SDE Compostaje-compostdoor

Portes corredisses lliscants: hermètiques

Fotografia de Portes corredisses lliscants
Portes corredisses lliscants per a túnels de compostatge, la seva capacitat hermètica permet realitzar aquesta funció. Fulla fabricada en panell sándwich de 100 mm d'espessor amb la possibilitat d'acabat en galvanització i inoxidable. Dotada de juntes de goma d'estanquedidad amb carro de translació de sistemes de lleves. Biga carrilera en perfil amb xapes especials que eviten salts en el desplaçament del carro de translació hidràulica.